Bērni, smadzenes un talants

RigaBrain smadzeņu treniņu centrs (http://www.RigaBrain.com) sadarbībā ar bērnudārzu Mazā pupa (https://www.facebook.com/bdmazapupa) piedāvā noklausīties lekciju: "Bērni, smadzenes un talants": 


* īss ieskats bērna smadzeņu attīstībā,
* talantīgu bērnu smadzeņu darbības īpatnības,
* smadzeņu darbības attīstību veicinošie un kavējošie kritēriji bērniem,
* emocijas bērna attīstības veicināšanai,
* RigaBrain smadzeņu treniņu centra pieredze ar bērniem.

Lektors: Ergoterapeits, RigaBrain smadzeņu treniņu centra vadītājs Pēteris Urtāns
Lekcija, tika ierakstīta bērnu dārza Mazā pupa telpās Ceļinieku iela 4a, Rīga, LV-1005, Latvija
Lekcijas garums ir 2h

Iesakām noklausīties lekciju "Bērnu disciplinēšana no smadzeņu darbības viedokļa": https://rigabrain.heightsplatform.com/courses/bernu-disciplinesana-no-smadzenu-darbibas-viedokla/pre...


3 Lessons

Already Joined? Login

3 Lessons in Bērni, smadzenes un talants:

Bērni, smadzenes un talants

Vai talantīgu bērnu smadzenes darbojas savādāk nekā citiem bērniem?

Radošums un bērna talants

Kāda radošā izpausme visvairāk veicina bērna smadzeņu darbības attīstību?

Novērtējums

Novērtējums